BCTC Quý 3/2023 VNL - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 16,39% so với cùng kỳ, lãi 10,71 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 29,69% và giá vốn giảm 28,86% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 10,71 tỷ đồng, tăng 16,39% so với cùng kỳ.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 76,95 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 141,4 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 02-11-2023 là 14.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây