BCTC Quý 3/2023 VNP - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 3,27 tỷ đồng, giảm 36,09% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 10,42%, giá vốn giảm 12,3%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 10,15% trong khi chi phí bán hàng giảm 17,32%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 3,27 tỷ đồng, giảm 36,09%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính giảm 36,07%, trong đó chi phí lãi vay giảm 2,97%.
  • Công ty giữ nguyên tài sản cố định và vốn điều lệ ở mức 132,6 tỷ đồng và 194,29 tỷ đồng tương ứng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 17-10-2023 là 12.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây