BCTC Quý 4/2023 AAV - Doanh nghiệp lỗ 16,66 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 96,33% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 96,6%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 53,78% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng 312,82%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 4,74 tỷ đồng, tăng 21,23% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 73,11 tỷ đồng, giảm 85,27% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt âm 16,66 tỷ đồng, giảm 1.204,82% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 97,77% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 97,77% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 48,26 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn duy trì vốn điều lệ ở mức 689,88 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 3.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây