BCTC Quý 4/2023 AFX - Lợi nhuận quý 4 gấp 8,5 lần so với cùng kỳ, đạt 14 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 2,65% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 5,56%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 3,93% và chi phí bán hàng giảm 26,51% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 14 tỷ đồng, tăng đến 854,76% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 2.137,07 tỷ đồng, tăng 32,57% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế lại giảm 7,34% so với cùng kỳ, đạt 26,52 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 14,42% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 9,48% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 303,34 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 350 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 8.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây