BCTC Quý 4/2023 AME - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,7 lần so với cùng kỳ, đạt 13,1 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Alphanam E&C vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 87,45% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 91,95%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 13,1 tỷ đồng, tăng 168,65% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu trong cả năm 2023 đạt 2.215,32 tỷ đồng, tăng 0,09% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng 1,69% so với cùng kỳ, đạt 21,2 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 17,54% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 21,32% so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với tổng giá trị tài sản cố định đạt 44,88 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 652 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây