BCTC Quý 4/2023 AVC - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 66,05 tỷ đồng, giảm 44,04% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Thủy điện A Vương vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 23,92% và giá vốn giảm 10,16% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 66,05 tỷ đồng, giảm 44,04% so với cùng kỳ.
  • Tính tổng cộng cả năm 2023, doanh thu đạt 696,76 tỷ đồng, giảm 30,6% so với cùng kỳ, và lợi nhuận lũy kế đạt 347,34 tỷ đồng, giảm 39,25% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 100%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 100% so với cùng kỳ.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với tổng giá trị tài sản cố định đạt 3.426,1 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 750,52 tỷ đồng. Về giá cổ phiếu, vào ngày 02-02-2024, giá cổ phiếu của công ty là 56.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây