BCTC Quý 4/2023 BFC - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,5 lần so với cùng kỳ, đạt 36,4 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 16,11% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 14,63%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 1,61% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng mạnh 35,88%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã đạt 36,4 tỷ đồng, tăng đáng kể lên đến 145,85% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 8.588,41 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,08% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng 5,15% lên mức 148,36 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty đã giảm 25,35% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 23,46%. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.473,52 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 571,68 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 25.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây