BCTC Quý 4/2023 BNW - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,5 lần so với cùng kỳ, đạt 11,36 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 26,09% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 6,12%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 11,36 tỷ đồng, tăng 153,6% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu trong cả năm 2023 của công ty đạt 254,54 tỷ đồng, tăng 21,72% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng 90,19% so với cùng kỳ, đạt 35,48 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng đáng kể, lên đến 313,57% so với cùng kỳ.
  • Trong đó, chi phí lãi vay cũng tăng 313,57% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023.
  • Tính đến cuối quý 4/2023, giá trị nguyên giá của tài sản cố định đạt 943,22 tỷ đồng. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 375,49 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây