BCTC Quý 4/2023 BSQ - Lợi nhuận quý 4 gấp 14,2 lần so với cùng kỳ, đạt 22,46 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 0,9% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 4,46%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 12,88%, và chi phí bán hàng giảm 1,65% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã tăng đáng kể lên đến 22,46 tỷ đồng, tăng 1.418,61% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 1.862,84 tỷ đồng, giảm 3,79% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm 40,98% so với cùng kỳ, chỉ đạt 100,71 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 35,04% so với cùng kỳ, tuy nhiên chi phí lãi vay lại giảm 60,83% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với tổng giá trị tài sản cố định đạt 2.009,67 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 450 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 19.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây