BCTC Quý 4/2023 BVH - Tăng trưởng 11,08% so với cùng kỳ, đạt 1.722,8 tỷ đồng.

  • Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu phí bảo hiểm đạt 11.114,69 tỷ đồng, giảm 0,5% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm lại tăng 3,99% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt âm 935,32 tỷ đồng, giảm 7,63% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 0,98% so với cùng kỳ, đạt 358,61 tỷ đồng.
  • Tuy nhiên, trong cả năm 2023, lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Bảo Việt đạt 1.722,8 tỷ đồng, tăng 11,08% so với cùng kỳ.
  • Ngày 05-02-2024, cổ phiếu BVH đóng cửa với mức giá 41.050 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây