BCTC Quý 4/2023 CAD - Doanh nghiệp lỗ 142,45 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 37,56% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 11,75%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 8,52%, còn chi phí bán hàng giảm 3,92%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt âm 26,96 tỷ đồng, giảm 105,85% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của Cadovimex đạt 20,74 tỷ đồng, giảm 11,02% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm 66,7% so với cùng kỳ, đạt âm 142,45 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 76,2% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 76,67%.
  • Về hoạt động đầu tư, Cadovimex duy trì nguyên giá tài sản cố định ở mức 73,23 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty cũng giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 208 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của Cadovimex tại ngày 02-02-2024 là 600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây