BCTC Quý 4/2023 CC4 - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 2,86% so với cùng kỳ, lãi 12,35 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 4 vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 6,56% và giá vốn giảm 7,18% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng 2,86% so với cùng kỳ, đạt 12,35 tỷ đồng.
  • Tính từ đầu năm 2023, doanh thu của công ty đã đạt 1.413,42 tỷ đồng, tăng 125,64% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng 93,02% so với cùng kỳ, đạt 28,35 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng mạnh, đạt 481,41% so với cùng kỳ.
  • Trong đó, chi phí lãi vay tăng 317,04% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 400,52 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 640 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây