BCTC Quý 4/2023 CDP - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 1,69 tỷ đồng, giảm 69,73% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 9,66% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 10,98%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đáng kể lên đến 69,52%, trong khi chi phí bán hàng giảm 23,52%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 1,69 tỷ đồng, giảm 69,73% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của Codupha đạt 3.066,4 tỷ đồng, tăng 0,67% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế của công ty giảm 27,91% so với cùng kỳ, chỉ đạt 16,68 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 10,73% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 21,53%. Về hoạt động đầu tư, Codupha tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 297,37 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 182,7 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của Codupha tại ngày 05-02-2024 là 10.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây