BCTC Quý 4/2023 CFV - Một năm bứt phá, lợi nhuận đạt 3,51 tỷ đồng, gấp 1 lần so với cùng kỳ.

  • Công ty Cà phê Thắng Lợi vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng trưởng đáng kể lên đến 1.032,34% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, giá vốn cũng tăng mạnh lên đến 1.055,98% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 7,84% và chi phí bán hàng giảm 75,43% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 2,24 tỷ đồng trong quý 4/2023, giảm 16,23% so với cùng kỳ.
  • Tính tổng cộng trong cả năm 2023, doanh thu đạt 456,04 tỷ đồng, tăng 1,19% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng mạnh lên đến 3,51 tỷ đồng, tăng 165,29% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng đáng kể lên đến 1.518,09% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 146,15% so với cùng kỳ.
  • Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 180,01 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 126,5 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây