BCTC Quý 4/2023 CQT - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,6 lần so với cùng kỳ, đạt 17,78 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Xi măng Quán Triều VVMI vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 6,4% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 12,42%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 18,33%, và chi phí bán hàng giảm 5,4% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã tăng đáng kể lên 17,78 tỷ đồng, tăng 160,4% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 618,11 tỷ đồng, giảm 13,83% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm 42% so với cùng kỳ, đạt 27,93 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 20,38% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 36,7% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.450,43 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 250 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây