BCTC Quý 4/2023 CTT - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 16% so với cùng kỳ, lãi 3,05 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Chế tạo Máy - Vinacomin vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 6,58% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 8,19%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 0,04% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng giảm 37,31%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 3,05 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 2.276,42 tỷ đồng, tăng 0,71% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 11,91 tỷ đồng, tăng 12,25% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 60,89% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 56,32% so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 609,25 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 46,97 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây