BCTC Quý 4/2023 DLR - Một năm bứt phá, lợi nhuận đạt 1,53 tỷ đồng, gấp 5 lần so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Địa ốc Đà Lạt vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 29,54% và giá vốn giảm 38,75% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng 10,2% so với cùng kỳ, đạt 2,51 tỷ đồng.
  • Tính từ đầu năm 2023, doanh thu của công ty đạt 17,03 tỷ đồng, giảm 8,6% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, lợi nhuận lũy kế đạt 1,53 tỷ đồng, tăng đáng kể lên tới 520,59% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm mạnh, đạt 92,62% so với cùng kỳ.
  • Trong đó, chi phí lãi vay cũng giảm 92,62% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 71,15 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty cũng duy trì vốn điều lệ ở mức 45 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây