BCTC Quý 4/2023 DNP - Lợi nhuận quý 4 gấp 2,6 lần so với cùng kỳ, đạt 0,85 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP DNP Holding vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 13,64% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 16,52%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 5,56% và chi phí bán hàng tăng 32,43% so với cùng kỳ.
  • Mặc dù vậy, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 0,85 tỷ đồng, tăng 258,05% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 7.598,83 tỷ đồng, giảm 1,22% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, lợi nhuận lũy kế đạt 51,17 tỷ đồng, tăng 1.066,42% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 19,25% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 3,14% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 10.463,14 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty DNP Holding vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 1.189,1 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 20.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây