BCTC Quý 4/2023 DRI - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 31,41 tỷ đồng, giảm 36,39% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 2,01% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 11,08%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 0,41%, trong khi chi phí bán hàng giảm 4,24%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 31,41 tỷ đồng, giảm 36,39% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 443,51 tỷ đồng, giảm 10,73% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 74,11 tỷ đồng, giảm 8,26% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng đáng kể lên tới 841,84%, trong đó chi phí lãi vay giảm 44,6% so với cùng kỳ. Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 677,55 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn được giữ ở mức 732 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 8.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây