BCTC Quý 4/2023 EIC - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,84 tỷ đồng, giảm 98,97% so với cùng kỳ.

  • Trong báo cáo tài chính quý 4/2023 của CTCP EVN Quốc tế, doanh thu công ty đã giảm 35,04% và giá vốn giảm 31,83% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,84 tỷ đồng, giảm 98,97% so với cùng kỳ.
  • Tính tổng cộng cho cả năm 2023, doanh thu đạt 8 tỷ đồng, giảm 43,75% so với cùng kỳ, và lợi nhuận lũy kế đạt 42,76 tỷ đồng, giảm 58,65% so với cùng kỳ.
  • Trong năm 2023, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 51,68 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn duy trì ở mức 366,77 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty vào ngày 02-02-2024 là 22.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây