BCTC Quý 4/2023 FCS - Một năm bứt phá, lợi nhuận đạt 1,01 tỷ đồng, gấp 8 lần so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty tăng 1,2%, trong khi giá vốn tăng 0,39%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 29,05%, còn chi phí bán hàng tăng 6,6%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,25 tỷ đồng, giảm 88,01% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng cả năm 2023, doanh thu đạt 404,62 tỷ đồng, tăng 3,22% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 1,01 tỷ đồng, tăng 852,06% so với cùng kỳ. Trong năm 2023, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định, với giá trị tài sản cố định là 1.188,21 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 255,14 tỷ đồng. Vào ngày 02-02-2024, giá cổ phiếu của công ty là 6.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây