BCTC Quý 4/2023 HDW - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 11,23 tỷ đồng, giảm 16,07% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Kinh doanh Nước sạch Hải Dương vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 3,15% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 11,6% so với cùng kỳ.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 3,7% và chi phí bán hàng tăng 2,7% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã giảm 16,07% so với cùng kỳ, đạt 11,23 tỷ đồng. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 543,26 tỷ đồng, tăng 3,84% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, lợi nhuận lũy kế đạt 44,57 tỷ đồng, giảm 15,77% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 52,8% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 4,68% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 2.000,17 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 318,82 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây