BCTC 2023 HDW - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 45 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 3,84% trong khi giá vốn tăng 4,5%.
  • Chi phí nguyên vật liệu tăng 1,55%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 2,33%.
  • Chi phí tài chính tăng 48,74%, trong đó chi phí lãi vay tăng 24,14%.
  • Số dư vay giảm 5,2%.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 319 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 4,61% và chi phí quản lý giảm 2,5%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây