BCTC Quý 4/2023 HNA - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 84,36 tỷ đồng, giảm 51,32% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 31,7% và giá vốn giảm 4,81% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 84,36 tỷ đồng, giảm 51,32% so với cùng kỳ.
  • Tính tổng cộng cả năm 2023, doanh thu đạt 748,96 tỷ đồng, giảm 36,29% và lợi nhuận đạt 236,71 tỷ đồng, giảm 59,43% so với cùng kỳ.
  • Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 68,4%, trong đó chi phí lãi vay giảm 63,51% so với cùng kỳ.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 5.897,15 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 2.352,32 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 21.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây