BCTC Quý 4/2023 HPW - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 14,2% so với cùng kỳ, lãi 28,53 tỷ đồng.

  • Công ty Cấp nước Hải Phòng vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 6,41%, trong khi giá vốn tăng 1,28%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 11,1%, và chi phí bán hàng tăng 7,12%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 28,53 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 1.131,13 tỷ đồng, tăng 5,41% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 95,65 tỷ đồng, tăng 13,88% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng đáng kể lên đến 323,95%, trong đó chi phí lãi vay tăng 25,82% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với tổng giá trị tài sản cố định đạt 3.660,13 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty Cấp nước Hải Phòng vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 742,07 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây