BCTC Quý 4/2023 HSV - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,2 lần so với cùng kỳ, đạt 0,68 tỷ đồng.

  • Trong quý 4/2023, CTCP Tập đoàn HSV Việt Nam ghi nhận một số biến động trong báo cáo tài chính.
  • Doanh thu của công ty giảm 22,97% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 25,92%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 0,5% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng giảm mạnh 57,8%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng đáng kể lên 0,68 tỷ đồng, tăng 117,15% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế đạt 683,43 tỷ đồng, giảm 9,53% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, lợi nhuận lũy kế đạt 3,73 tỷ đồng, tăng 11,34% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính tăng 55,85% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 100% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 86,26 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 157,5 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 8.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây