BCTC Quý 4/2023 INN - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 58,23% so với cùng kỳ, lãi 36,82 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Bao bì và In Nông nghiệp vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 7,17% và giá vốn giảm 9,35% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 24,53% trong khi chi phí bán hàng giảm 4,78% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 36,82 tỷ đồng, tăng 58,23% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 1.532,16 tỷ đồng, giảm 10,41% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế tăng 20,22% lên 99,24 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 58,2% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 53,32% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.148,39 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 180 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 47.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây