BCTC Quý 4/2023 ITD - Doanh nghiệp lỗ 66,98 tỷ đồng.

  • Công ty Công nghệ Tiên Phong (CTCP) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 17,44% và giá vốn giảm 18,1% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đáng kể lên đến 276,1% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng giảm nhẹ 0,64%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt mức âm 47,93 tỷ đồng, giảm 541,25% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 493,65 tỷ đồng, giảm 44,65% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm mạnh lên đến 273,9% so với cùng kỳ, đạt mức âm 66,98 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 46,07% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 20,06%.
  • Công ty cũng đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị nguyên giá đạt 133 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn được giữ nguyên ở mức 245,34 tỷ đồng. Về giá cổ phiếu, vào ngày 05-02-2024, giá cổ phiếu của công ty là 9.420 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây