BCTC Quý 4/2023 LCM - Lợi nhuận quý 4 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 2,15 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai (LCM) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng đến 869,13% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn cũng tăng 480,12%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 2,15 tỷ đồng, tăng 102,03% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng cho cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 51,35 tỷ đồng, tăng 212,53% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng 103,02% lên mức 3,14 tỷ đồng. Về hoạt động đầu tư, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị nguyên giá đạt 15,2 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn duy trì ở mức 246,33 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 2.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây