BCTC Quý 4/2023 LMH - Lợi nhuận quý 4 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 0,43 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Quốc Tế Holding vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 43,73% và giá vốn giảm 44,74% so với cùng kỳ.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 99,65% và chi phí bán hàng giảm 100% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng 102,07% lên mức 0,43 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế đạt 54,67 tỷ đồng, tăng 115,64% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế đạt âm 2,75 tỷ đồng, tăng 87,64% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 75,15%, trong đó chi phí lãi vay giảm 83,82% so với cùng kỳ.
  • Công ty duy trì nguyên tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 0,03 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn giữ ở mức 256,3 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 2.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây