BCTC 1/2024 LMH - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 1,39 tỷ đồng quý I.

  • CTCP Quốc Tế Holding vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của doanh nghiệp đạt 0 tỷ đồng, cùng với giá vốn và chi phí bán hàng giảm 100%.
  • Chi phí tài chính giảm 41,41%, trong đó chi phí lãi vay giảm 41,43%.
  • Chi phí quản lý và chi phí bán hàng cũng giảm mạnh lần lượt là 98,12% và 100% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong Q1/2024 đạt mức âm 1,39 tỷ đồng, giảm đến 1.730,29% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây