BCTC Quý 4/2023 MIE - Một năm bứt phá, lợi nhuận đạt 6,02 tỷ đồng, gấp 12 lần so với cùng kỳ.

  • Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 27,86% và giá vốn tăng 31,56% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 6,09% trong khi chi phí bán hàng tăng 96,87% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 2,15 tỷ đồng, giảm 88,65% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 1.352,03 tỷ đồng, tăng 1,6% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 6,02 tỷ đồng, tăng đến 1.298,03% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 22,11% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 44,79% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.099,76 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 1.418,63 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây