BCTC Quý 4/2023 MST - Lợi nhuận quý 4 gấp 15,4 lần so với cùng kỳ, đạt 18,39 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Đầu tư MST vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 233,51%, trong khi giá vốn tăng 247,98% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 18,39 tỷ đồng, tăng đến 1.539,46% so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm 2023, doanh thu của công ty đã đạt 1.217,87 tỷ đồng, tăng 224,91% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng 12,45% so với cùng kỳ, đạt 81,3 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 300,13% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 343,96% so với cùng kỳ. Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 4,72 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Đồng thời, công ty cũng đã tăng vốn điều lệ lên 760,04 tỷ đồng. Vào ngày 02-02-2024, giá cổ phiếu của công ty MST đạt mức 6.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây