BCTC Quý 4/2023 NBP - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 7,86 tỷ đồng.

  • Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 9,57% và giá vốn giảm 5,13% so với cùng kỳ.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 23,05% và chi phí bán hàng giảm 17,67% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 5,92 tỷ đồng, giảm 215,59% so với cùng kỳ.
  • Trên cả năm 2023, doanh thu đạt 941,75 tỷ đồng, tăng 1,06% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận lũy kế đạt 7,86 tỷ đồng, giảm 67,62% so với cùng kỳ.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 605,03 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 128,66 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 12.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây