BCTC 2023 NBP - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 9 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty tăng 1,13% trong quý này, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 3,19%.
  • Chi phí nguyên vật liệu tăng 5%, dẫn đến giảm lợi nhuận gộp 27,76%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 129 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 14.88 xuống còn 12.02, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 4.14 xuống 3.58.
  • Chi phí bán hàng giảm 15,73% và chi phí quản lý giảm 2,41%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây