BCTC Quý 4/2023 NCS - Một năm bứt phá, lợi nhuận đạt 46,44 tỷ đồng, gấp 7 lần so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 27,98% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 32,16%.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 11,94% và chi phí bán hàng giảm 30,9% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 16,1 tỷ đồng, tăng 89,04% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 613,82 tỷ đồng, tăng 49,8% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 46,44 tỷ đồng, tăng đến 775,54% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 28,25%, trong đó chi phí lãi vay giảm 28,2% so với cùng kỳ.
  • Công ty cũng đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 569,73 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Vốn điều lệ của công ty vẫn được giữ ở mức 179,49 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 24.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây