BCTC Quý 4/2023 NTT - Lợi nhuận quý 4 gấp 2,4 lần so với cùng kỳ, đạt 3,94 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 7,58% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 2,22%.
  • Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 16,88% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng 5,29%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 3,94 tỷ đồng, tăng 241,53% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 800,92 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế lại đạt âm 17,62 tỷ đồng, giảm 1.272,25% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 76,26% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 7,29%. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 781,88 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 235 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây