BCTC Quý 4/2023 PCG - Một năm bứt phá, lợi nhuận đạt 0,85 tỷ đồng, gấp 7 lần so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (PCG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 3,23% và giá vốn giảm 3,84% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đáng kể lên 119,22% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng 12,13%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 1,72 tỷ đồng, giảm 23,99% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của PCG đạt 306,84 tỷ đồng, giảm 27,11% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế tăng mạnh lên 0,85 tỷ đồng, tăng 779,04% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 86,15%, trong đó chi phí lãi vay tăng 2,86% so với cùng kỳ.
  • Công ty duy trì nguyên giá tài sản cố định ở mức 32,84 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Đồng thời, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 199,37 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của PCG tại ngày 05-02-2024 là 6.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây