BCTC Quý 4/2023 PCH - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,3 lần so với cùng kỳ, đạt 8,89 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Nhựa Picomat vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 12,24% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 18,04%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 10,52%, và chi phí bán hàng giảm 2,46% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã tăng đáng kể lên 8,89 tỷ đồng, tăng 126,52% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 124,65 tỷ đồng, giảm 17,97% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm 14,7% so với cùng kỳ, đạt 11,82 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm mạnh 69,16%, trong đó chi phí lãi vay giảm 55,99% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 98,21 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty cũng đã tăng vốn điều lệ lên 220 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 9.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây