BCTC Quý 4/2023 PIS - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 21,7% so với cùng kỳ, lãi 20,66 tỷ đồng.

  • Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 27,4% và giá vốn giảm 29,47% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 0,93% trong khi chi phí bán hàng giảm 26,08% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 20,66 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 565,06 tỷ đồng, giảm 6,27% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế tăng 8,15% lên 39,26 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính tăng 7,16% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 11,95% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 287,51 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 275 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây