BCTC Quý 4/2023 PLP - Lợi nhuận quý 4 gấp 21,5 lần so với cùng kỳ, đạt 87,85 tỷ đồng.

  • Trong quý 4/2023, CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê ghi nhận doanh thu giảm 72,96%, giá vốn giảm 68,94%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 156,09% và chi phí bán hàng giảm 136,55%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 87,85 tỷ đồng, tăng 2.153,54%.
  • Lũy kế cả năm, doanh thu giảm 36,79% và lợi nhuận giảm 66,63%.
  • Trên thị trường cổ phiếu, giá cổ phiếu của công ty đang ở mức 5.050 VND/cổ phiếu vào ngày 05-04-2024.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây