BCTC Quý 4/2023 PMS - Lợi nhuận quý 4 gấp 2,9 lần so với cùng kỳ, đạt 10,79 tỷ đồng.

  • Công ty Cơ khí Xăng dầu (PMS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 11,44% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 7,35%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đáng kể lên đến 136,34%, trong khi chi phí bán hàng tăng 45,25%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã đạt 10,79 tỷ đồng, tăng 290,97% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 1.423,92 tỷ đồng, giảm 9,34% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế đã tăng 21,62% lên 29,26 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 37,05%, trong đó chi phí lãi vay giảm 16,96% so với cùng kỳ.
  • Đồng thời, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 150,92 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty Cơ khí Xăng dầu duy trì vốn điều lệ ở mức 72,28 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 26.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây