BCTC Quý 4/2023 POV - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 14,56 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 38,8% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 43,43%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 32,22% và chi phí bán hàng giảm 40,57% so với cùng kỳ.
  • Kết quả là lợi nhuận sau thuế của công ty đạt âm 0,1 tỷ đồng, giảm 102,15% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 3.893,72 tỷ đồng, tăng 13,08% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế chỉ đạt 14,56 tỷ đồng, giảm 28,37% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 75,26% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 75,26% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 362,38 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 125 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 8.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây