BCTC Quý 4/2023 PSH - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 59,37 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 66,82% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 65,58%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 54,48%, trong khi chi phí bán hàng giảm 59,18%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt âm 220,62 tỷ đồng, giảm 3.947,92% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 6.094,83 tỷ đồng, giảm 17,13% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế đạt 59,37 tỷ đồng, tăng 125,14% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 136,95%, trong đó chi phí lãi vay tăng 82,44% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 3.174,67 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 1.261,97 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 7.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây