BCTC Quý 4/2023 PTL - Lợi nhuận quý 4 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 4,03 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Victory Capital (CTCP Victory Capital) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 37,94% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 86,88% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 96,45%.
  • Chi phí bán hàng cũng giảm 38,64% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 4,03 tỷ đồng, tăng 103,76% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của CTCP Victory Capital đạt 20,1 tỷ đồng, giảm 67,41% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế của công ty đạt 2,23 tỷ đồng, tăng 101,95% so với cùng kỳ. Trong năm 2023, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định, với giá trị tài sản cố định nguyên giá đạt 212,74 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 1.000 tỷ đồng. Về giá cổ phiếu, vào ngày 05-02-2024, giá cổ phiếu của CTCP Victory Capital đạt mức 4.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây