BCTC Quý 4/2023 PXS - Doanh nghiệp lỗ 159,1 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 32,8% và giá vốn giảm 26,7% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt âm 10,28 tỷ đồng, giảm 22.556,84% so với cùng kỳ.
  • Tính từ đầu năm 2023, doanh thu của công ty đạt 412,26 tỷ đồng, giảm 25,57% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế của công ty đạt âm 159,1 tỷ đồng, giảm 146,18% so với cùng kỳ.
  • Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 24,28% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 86,16% so với cùng kỳ.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.001,08 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn được giữ ở mức 600 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 3.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây