BCTC Quý 4/2023 SAF - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 10,94% so với cùng kỳ, lãi 13,22 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 0,49% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 1,96%.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 25,58% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng 40,71%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 13,22 tỷ đồng, tăng 10,94% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của Safoco đạt 797,62 tỷ đồng, tăng 0,62% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế lại giảm 0,95% so với cùng kỳ, chỉ đạt 51,21 tỷ đồng. Trong năm 2023, Safoco đã thanh lý một số tài sản cố định, với giá trị nguyên giá đạt 171,43 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 120,47 tỷ đồng. Về giá cổ phiếu, vào ngày 05-02-2024, giá cổ phiếu của Safoco đạt 49.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây