BCTC Quý 4/2023 SAM - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,1 lần so với cùng kỳ, đạt 3,54 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần SAM Holdings vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 39,78% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 43,98%.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 25,91% và chi phí bán hàng giảm 20,76% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 3,54 tỷ đồng, tăng 109,89% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 2.200,12 tỷ đồng, tăng 4,32% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 19,15 tỷ đồng, tăng đến 593,07% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 140,71% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 230,46% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.563,71 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 3.799,61 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 6.350 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây