BCTC Quý 4/2023 SBL - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 23,97% so với cùng kỳ, lãi 1,25 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 1,08% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 1,51%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 37,45% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng 20,65%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 1,25 tỷ đồng, tăng 23,97% so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm 2023, doanh thu của công ty đạt 147,71 tỷ đồng, giảm 13,36% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 4,9 tỷ đồng, giảm 29,87% so với cùng kỳ.
  • Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 82,29% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 82,29% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 487,94 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 120,12 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây