BCTC Quý 4/2023 SCJ - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,4 lần so với cùng kỳ, đạt 2,62 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 28,4% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 30,75%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm 15,1% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng 24,22%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 2,62 tỷ đồng, tăng 141,54% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 1.176,39 tỷ đồng, giảm 1,94% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế lại tăng 67% so với cùng kỳ, đạt 7,76 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 28,02% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 30,08%. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 2.045,7 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty cũng đã tăng vốn điều lệ lên 578,39 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 4.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây